Your browser does not support JavaScript!
教務處
歡迎光臨華夏科技大學-教務處網站
106學年度第2學期註冊相關資訊

 

106學年度第2學期轉學生註冊須知及程序單
學制 word檔 PDF檔
四技二專轉學生註冊須知
五專轉學生註冊須知
轉學生註冊程序單
106學年度第2學期舊生註冊須知
學制 word檔 PDF檔
舊生註冊須知
延修生及復學生註冊須知

相關規定事項
      就學貸款申請須知及注意事項  
學費減免須知暨申請書

 

其他註冊相關事項表格
兵役調查表
匯款帳號資料表
                                                                                                         
轉學生繳費單
轉學生學雜費繳費單隨資料袋一起寄發,若需補發請洽教務處教學行政組